Make your own free website on Tripod.com

        In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful - As-Salamu Alaikum

Download High Quality Mp3 128 Kbps Audio Files

 Recitation by Sheikh Mishary Rashed Alafasy  

No.

Sura

No.

Sura

No.

Sura

No.

Sura

No.

Sura

1

Fatiha

25

Furqan

49

Hujurat

73

Muzzamil

97

Qadr

2

Baqarah

26

Shu'araa'

50

Qaf

74

Muddathir

98

Bayyina

3

Aal Imraan

27

Naml

51

Thariyat

75

Qiyama

99

Zalzala

4

Nisaa'

28

Qasas

52

Toor

76

Insaan

100

Aadiyat

5

Ma'idah

29

Ankaboot

53

Najm

77

Mursalat

101

Qari'a

6

An'aam

30

Room

54

Qamar

78

Naba'

102

Takathur

7

A'raf

31

Luqman

55

Rahman

79

Nazi'aat

103

Asr

8

Anfal

32

Sajda

56

Waqi'a

80

Abas

104

Humaza

9

Tawba

33

Ahzab

57

Hadeed

81

Takweer

105

Feel

10

Yunus

34

Saba'

58

Mujadila

82

Infitar

106

Quraysh

11

Hud

35

Fatir

59

Hashr

83

Mutafifeen

107

Ma'oon

12

Yusuf

36

Ya Seen

60

Mumtahana

84

Inshiqaq

108

Kawthar

13

Ra'd

37

Saffaat

61

Saff

85

Burooj

109

Kaferoon

14

Ibrahim

38

Saad

62

Jumu'a

86

Tariq

110

Nasr

15

Hijr

39

Zumar

63

Munafiqoon

87

A'la

111

Masad

16

Nahl

40

Ghafir

64

Taghabon

88

Ghashiya

112

Ikhlas

17

Israa'

41

Fussilat

65

Talaq

89

Fajr

113

Falaq

18

Kahf

42

Shoora

66

Tahreem

90

Balad

114

Naas

19

Mariam

43

Zukhrof

67

Mulk

91

Shams

 

20

Taha

44

Dukhan

68

Qalam

92

Layl

 

21

Anbiyaa'

45

Jathiya

69

Haaqa

93

Dhuha

 

22

Hajj

46

Ahqaf

70

Ma'arij

94

Sharh

 

23

Mu'minoon

47

Muhammad

71

Nooh

95

Teen

 

24

Nur

48

Fat'h

72

Jinn

96

Alaq

 

 

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي
 
 
Click here to listen or download the Holy Quran in
Mp3 and Realplayer format:

 

 
Section of the best recitation available on the internet by Sheikh Mishary Rashed Alafasy:

02

Al-Mo-minoen

03

Al-Qasas

04

Qaaf

02

Al-Moedjaadilah

03

Al-H'ashr

04

Al-Momtah'anah

05

As-Saff

06

Al-Djomo'ah

07

Al-Monaafiqoen

08

At-Taghaabon

09

At-Talaaq

10

At-Tah'riem

 

***soon more***

Video Section:
تسجيل فيديو للقارئ مشاري بن راشد العفاسي ليلة 30-رمضان1426هـ من مسجد الدولة الكبير بدولة الكويت
Video of the 30th night in Ramadan 2005, from Madjid Al-Kabeer in Kuwait
 
 new !!! PART 1 (WMV)                 PART 2 (WMV)
 
 
 
Dua's Section:
 
DUA 1 (Mp3)         DUA 2  (Mp3)      DUA 3 (Mp3)
 
 
  دعاء من الشيخ مشاري بن راشد العفاسي فيديو----------new !!!

Vid

01  أذكار الصباح-----------------------------------------------------------
02  أذكار المساء----------------------------------------------------------
03  من صلاة القيام في المسجد الكبير ليلة 26 من رمضان 1423 هـ-
04  من صلاة القيام في المسجد الكبير ليلة 27 من رمضان 1421 هـ-
05  من صلاة القيام في المسجد الكبير ليلة 27 من رمضان 1421 هـ-
06  من صلاة القيام من ليالي رمضان عام 1422-----------------------
07  من صلاة القيام من ليالي رمضان عام 1422-----------------------
08  من صلاة القيام من ليالي رمضان عام 1422-----------------------
09  من صلاة القيام من ليالي رمضان عام 1422-----------------------
10  من صلاة القيام من ليالي رمضان عام 1422-----------------------
11  من صلاة التراويح-----------------------------------------------------
12  من صلاة التراويح-----------------------------------------------------
13  دعاء من شريط "سورة يوسف"--------------------------------------
14  دعاء-------------------------------------------------------------------
15  دعاء 1-----------------------------------------------------------------
16  دعاء 2----------------------------------------------------------------
17  دعاء 3-----------------------------------------------------------------
18  دعاء 4-----------------------------------------------------------------
19  دعاء 5-----------------------------------------------------------------
20  دعاء 6-----------------------------------------------------------------
21  دعاء 7-----------------------------------------------------------------
22  دعاء 8-----------------------------------------------------------------
 
 
Anasheed Section:
OPEN HERE
 
 
Dear Brothers and Sisters in the Islaam, Soon we will start a section with:
 
Mohammad Al-Barraak
Saeed Al-Ghamidy

 

 

    Sign and View my guestbook

Google

Free Site Counter
Web Counter